Hotline: 028.35260236 - 0909729768 Email: sales@thinhphong.vn
Thiết bị bảo mật eToken 5110

Thiết bị bảo mật eToken 5110

- Cải thiện năng suất bằng cách cho phép các nhân viên và đối tác truy cập an toàn vào các tài nguyên của doanh nghiệp.

- Cho phép sử dụng với các ứng dụng chữ ký số và chứng thực tiền khởi động.

- Portable USB Token: không cần đầu đọc đặc biệt.

- Đơn giản và dễ sử dụng: không cần đào tạo hoặc kiến thức kỹ thuật đặc biệt để sử dụng.

- Có thể mở rộng bảo mật các ứng dụng thông qua on-board Java applet.

- Hỗ trợ các ứng dụng

  • Xác thực đăng nhập
  • Ký số với thuật toán RSA
  • Mã hóa dữ liệu
  • Bảo mật truy cập từ xa VPN, Web Portal và dịch vụ Cloud
  • Bảo mật đăng nhập mạng

- Hỗ trợ các Hệ điều hành  

  • HĐH Windows: Server 2003/2008, Windows 7, Windows XP/Vista , Windows 8, Windows 10
  • HĐH MacOS: Apple Mac OS X
  • HĐH Linux: Ubuntu, Fedore, CentOS
Giá bán: Liên hệ (Đã bao gồm VAT)